Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği

Olası bir felaket durumunda iş ortaklarımızın bilgi işlem altyapısının tamamının veya bir kısmının, farklı lokasyonda birebir kopyasının çalışır halde tutulması, otomatik olarak devreye girerek iş akışlarının minimum düzeyde aksaması ya da hiç aksamaması durumunu sağlamaktayız.

  • Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulaması,
  • Felaket anında çöken sistemlere müdahale süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması,
  • Felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek,
  • Şirket iş süreçlerini ve yapılarını felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırmak,
  • Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği planlarının dönemsel olarak test edilmesi,

temel aldığımız konular arasında yer almaktadır.