Güvenlik Çözümleri

Bilgi güvenliği bir süreçtir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi saniyeler içerisinde yaymak çok kolay hale gelmiştir. Siber saldırı yöntemlerinin ve araçlarının her geçen gün daha sofistike bir hal alması ve buna karşılık birçok savunma sisteminin geliştirilmesi kurumların tek bir güvenlik uygulaması ile korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu durumun avantajları olduğu kadar dezavantajları da oldukça fazladır. BPM XCHANGE olarak veriyi 3 sınıfa ayırarak daha sağlıklı çözümler sunuyoruz. Ancak bize göre Bilgi Güvenliği, sistem kullanıcılarının network ağları dışına atılması değil, doğru güvenlik politikaları ile tanımlanmış kullanıcıların bilgiye erişiminin sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Verinin tartışılmaz değeri, onların ne kadar güvenli bir ortamda işlendiği, saklandığı ve onlara hangi güvenlik ölçüsünde erişilebildiğine bağlıdır.

  • Veri Güvenliği
  • Ağ güvenliği
  • Altyapı güvenliği